SPLETNA APLIKACIJA

Energetsko podnebni atlas

Energetsko podnebni atlas je sodobna spletna aplikacija, ki daje odgovore na ključna energetska vprašanja o mestu, na nivoju posamezne lokacije ali občine kot celote.

  • celovita podatkovna baza na področju energetike na lokalni ravni,
  • na enem mestu zagotovljeno in med seboj povezano veliko število prostorskih in ne prostorskih podatkov,
  • avtomatizirano posodabljanje podatkovnih baz,
  • transparentnost podatkov,
  • izdelava analiz in sintez podatkov,
  • izdelava uporabniško definiranih poročil na podlagi zajema osnovnih in kompleksnih podatkov,
  • prikaz simulacij scenarijev ter prikaz ekonomskih učinkov predlaganih tehničnih rešitev,
  • zagotovljeno stalno zbiranje in analiza podatkov o porabi energije, oskrbi z energijo, obnovljivih virih energije.
graph
Kaj je Energetsko-podnebni atlas?

Koraki k boljši
energetski prihodnosti

Energetsko-podnebni atlas je aplikacija, ki lokalni skupnosti in njihovim partnerjem pomaga pri pripravi, načrtovanju in izvršitvi prehoda v nizkoogljično prihodnost.

Energetsko-podnebni atlas deluje znotraj Celostnega informacijskega energetsko-podnebnega sistema (CIEP). CIEP je namenjen informatiziranosti in motiviranju prebivalcev, organizacij, ki delujejo na področju energetike in podnebnih sprememb, izobraževalno-raziskovalnim organizacijam in zainteresiranim investitorjem.

graph
MOČ INFORMACIJ

Digitalizacija podatkov

V svoji najbolj osnovi obliki CIEPs predstavlja digitalizacijo energetsko-podnebnega načrtovanja, ki pa zaradi naprednih funkcionalnosti občutno presega okvire trenutnih praks.

Prikazuje prostorski in podnebni kontekst mesta, potenciale za lokalno proizvodnjo energije, potenciale obnovljivih virov energije za področje ali na objekt natančno, omogoča spremljanje učinkov implementacije ukrepov učinkovite rabe energije ter družbeno vključenost in mreženje.

Nekatere izmed funkcionalnih lastnosti, ki jih CIEPs omogoča je celovitost, transparentnost, up to date podatkovna baza, primerljivi kazalniki, avtomatizacija poročil, itd.

graph
KOMU JE NAMENJEN?

Prednosti in koristi

OBČINSKA UPRAVA
Namenjen vsem ključnim akterjem, ki neposredno ali posredno sodelujejo pri oblikovanju energetske politike občine.

GOSPODARSKI SUBJEKTI
Prepoznavanje potencialov investicij na področju energetike.

SPLOŠNA JAVNOST
Spremljanje informacij o energetskem upravljanju in učinkovitosti lokalnih uprav.

IZOBRAŽEVALNE IN RAZISKOVALNO RAZVOJNE INŠTITUCIJE
Podatkovna baza kot osnova za raziskovalno razvojne projekte in inovacije.

PREBIVALCI
Informacije o alternativah pri izrabi obnovljivih virov energije za svoj dom, ki vključujejo tudi tehnično, okoljsko in stroškovno upravičenost investicije.

ENERGETSKO PODNEBNI ATLAS

Rešitve za novo dobo.